Welkom op de website van het Reisma van den Burg Cultuurfonds

Stichting Reisma van den Burg Cultuurfonds is opgericht ter nagedachtenis van de heer en mevrouw Gijs en Wytske van den Burg-Reisma.

Het Reisma van den Burg Cultuurfonds heeft ten doel het stimuleren en ondersteunen van beeldende kunst in het algemeen en in Friesland in het bijzonder. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het verzorgen van publicaties, exposities, waar mogelijk collectievorming en het periodiek verstrekken van stipendia;
  • het initiëren en ondersteunen van – in het bijzonder – in Friesland wonende en werkende beeldende kunstenaars en ontwerpers;
  • het periodiek verlenen van een aanmoedigingsprijs of stipendium aan die beeldende kunstenaars en ontwerpers.

Het Reisma van den Burg Cultuurfonds kent in samenwerking met Academie Minerva te Groningen (onderdeel van de Hanze Hogeschool Groningen) een maal in de twee jaar een stipendium toe aan een afgestudeerde student, om deze in de gelegenheid te stellen zich verder te ontwikkelen.

 

C. Reisma, Zware branding (1959), gouache 55 x 75 cm (particuliere collectie)