Over het Fonds

De Stichting Reisma Van den Burg Cultuurfonds dankt haar naam aan het echtpaar Wyts en Gijs van den Burg-Reisma. Dit echtpaar, beiden afkomstig uit kunstzinnige en kunstminnende milieus, heeft reeds lange tijd geleden de wens te kennen gegeven dat hun vermogen na hun overlijden zou worden aangewend ter bevordering van kunst en cultuur, in het bijzonder in de provincie Friesland.

Nadat Gijs van den Burg in januari 2013 was overleden, heeft Wyts Van den Burg-Reisma de wens van haar en van haar overleden echtgenoot om een fonds te stichten ten behoeve van de in hoofdstuk 1 genoemde doelstelling nogmaals bevestigd en (testamentair) vastgelegd. Om aan deze wens tegemoet te komen is de Stichting Reisma Van den Burg Cultuurfonds opgericht.

Download het beleidsplan 2021-24