Over de naamgevers

Reyer Gijsbert (Gijs) van den Burg is  op 6 juni 1931 geboren als tweede uit een gezin van tien kinderen, waarvan zowel de vader als de moeder het beroep van huisarts uitoefenden.

Gijs’ vader komt op jonge leeftijd, tijdens het rijden van een visite, door een verkeersongeluk om het leven. Moeder van den Burg neemt nu alleen de zorg voor het gezin over. Het gezin blijft tot 1944 in Heteren wonen, maar wordt dan door de evacuatie uit elkaar gehaald en op verschillende adressen ondergebracht. Gijs verblijft achtereenvolgens in zetten, Eindhoven en Utrecht. In deze laatste stad volgt hij enige jaren middelbaar onderwijs (H.B.S.).

Na de oorlog wordt het gezin weer herenigd en verhuist vervolgens in 1947 definitief naar Leeuwarden, waar moeder van den Burg als schoolarts in dienst treedt bij de gemeente. In Leeuwarden maakt Gijs voor het eerst kennis met Wytske Reisma, zijn latere vrouw, een schoolvriendin van zijn zusje Bep. Nadat Gijs zijn H.B.S. in Leeuwarden heeft afgemaakt  verwatert het contact tussen hem en Wytske Reisma weer, omdat Gijs de opleiding “Tekenen & Kunstnijverheid” volgt aan de Academie Minerva in Groningen, die hij in 1952 met succes afsluit. In deze periode maakt Gijs ook – onder andere liftend – enige reizen door Frankrijk.

Na zijn studietijd in Groningen moet Gijs in dienst. Hij volgt enige tijd een opleiding tot gevechtspiloot in Alberta (Canada), maar vervult de rest van zijn diensttijd in Nederland.

In de daaropvolgende jaren wordt het contact tussen Gijs en Wytske weer hersteld. Bep, de zus van Gijs, is inmiddels overleden. Wyts woont op dat moment in Amsterdam, waar zij de opleiding tot Montessori kleuterleidster volgt. Gijs verhuist naar Den Haag , waar hij zich inschrijft op de Academie van Beeldende Kunsten, alwaar hij zijn examens MO-A en MO-B met goed gevolg aflegt. In 1957 wordt hij benoemd tot docent handvaardigheid, tekenen en kunstgeschiedenis aan het Groen van Prinstererlyceum te Vlaardingen en vervolgens tot docent tekenen aan het christelijk en hoger voortgezet onderwijs te Den Haag. In 1959 doet hij staatsexamen.

Na enige tijd verloofd te zijn geweest, treden Gijs van den Burg en Wyts Reisma in 1960 in het huwelijk. Zij vestigen zich in Vlaardingen en vervolgens Maassluis. In 1973 laat het echtpaar van den Burg – Reisma een eigen bungalow in Vlaardingen bouwen, waar zij tot de dood van Gijs zullen blijven wonen.

Gijs blijft tot zijn pensioen verbonden aan het Groen van Prinsterer lyceum in Vlaardingen, eerst als docent, later als schooldecaan. Sinds het midden van de jaren ’60 is Gijs eveneens actief in het Vlaardinger gezelschapsleven, eerst in de service club The Round Table, daarna in de Lions en Probus.  Voor deze verenigingen illustreert hij talloze periodieken, jaarverslagen en berichtgevingen. Ook illustreert hij regelmatig voor schoolbladen, kalenders en kaarten (onder andere een kaart van Delfland). Zijn werk wordt van tijd tot tijd tentoongesteld.

In opdracht van (toen:) Hoogovens maakt hij een serie aquarellen. In 2000 illustreert hij in opdracht van Rijkswaterstaat een reeks boeken. Daarnaast maakt hij veel vrij werk, onder andere met zijn geliefde sporten – golf en watersport –als onderwerp.

Gijs van den Burg blijft tot kort voor zijn dood op allerlei vlakken actief. Na een kort ziekbed overlijdt hij op 6 januari 2013 in Schiedam.


Wytske (Wyts) Reisma wordt op 30 maart 1934 in Leeuwarden geboren als oudste kind van Cor Reisma en Miesje Reisma-de Graaff. Haar vader is kunstschilder, haar moeder is – na eerst werkzaam te zijn geweest bij Metz & Co te Amsterdam – huisvrouw. In 1937 wordt in het gezin een zoon geboren, Peter Cornelis Reisma.

Het gezin Reisma woont van 1934 tot 1939 in Leeuwarden. Omwille van de verdere ontplooiing van Cor Reisma als kunstschilder verhuist het gezin in 1939 naar Amsterdam, waar het een van de nieuw gebouwde atelierwoningen in de Zomerdijkstraat (Rivierenbuurt) betrekt.

De oorlog gooit echter roet in het eten en het gezin verhuist in 1940 terug naar Leeuwarden. In deze stad volgt Wyts grotendeels haar schoolopleiding, na de lagere school eerst drie jaar MMS en daarna 2 jaar Huishoudschool. Op de middelbare school raakt Wyts bevriend met Bep van den Burg, wier oudere broer Gijsbert van den Burg later de echtgenoot van Wyts zal worden. Bep van den Burg overlijdt op jeugdige leeftijd.

Na haar middelbare schoolopleiding te hebben voltooid vertrekt Wyts weer naar Amsterdam, alwaar zij zich wederom vestigt in de Rivierenbuurt (Volkerakstraat) en een tweejarige opleiding tot Montessori kleuterleidster volgt. Na deze opleiding volgen er aanstellingen in Velp, Amstelveen en Vlaardingen (1955 tot 1960).

In de periode dat Wyts in Amsterdam woont wordt het contact met Gijs, dat in de loop der tijd was verwaterd, weer hersteld. Na enige tijd volgt een verloving en in 1960 neemt Wyts ontslag als kleuterleidster in verband met haar voorgenomen huwelijk.  Het paar trouwt in 1960 en vestigt zich in Vlaardingen.

In 1962 overlijdt de vader van Wyts, de Friese kunstenaar en glazenier Cor Reisma. In 1967 wordt Wyts benoemd tot leidster en later tot waarnemend hoofd van de Delftse vereniging voor Montessorionderwijs en blijft daar werkzaam tot aan haar pensionering in 1995. Na haar pensioen wordt zij benoemd tot gecommitteerde bij eindexamenbeoordelingen van diverse opleidingen tot kleuterleid(st)er.

Nadat Wyts en Gijs zich in Vlaardingen hebben gevestigd en enige jaren in Maassluis hebben gewoond, laten zij in 1973 een eigen bungalow bouwen in Vlaardingen, alwaar zij tot de dood van Gijs in 2013 blijven wonen. Na de dood van Gijs betrekt Wyts een appartement in het Vaartlandhuis in Vlaardingen, alwaar zij in januari 2015 overlijdt.