Financiën

De stichting meent, dat ondersteuning en stimulering van beeldende kunst en cultuur niet alleen gebaat is bij productie, maar ook bij contemplatie. Immers, kunstenaars, kunsthistorici en andere beroepsbeoefenaren zijn gebaat bij het kunnen nagaan van de ontwikkelingen, beweegredenen en achtergronden van anderen en andere generaties. Dit houdt – zo meent de stichting – het cultuurveld levend.

Om die reden zal de stichting openstaan voor het leveren van bijdragen aan (boek)uitgaven over beeldende kunst en cultuur, met wederom een nadruk op de Friese cultuur(geschiedenis). De stichting kan op het moment van het vaststellen van dit beleidsplan niet overzien hoe groot de vraag zal zijn naar financiële bijdragen. Zij zal in de komende beleidsperiode tevens onderzoeken of er maatregelen nodig zijn om deze mogelijkheid extra onder de aandacht te brengen. Indien dit het geval is, zullen hiertoe middelen (moeten) worden gereserveerd.

Op dit moment zijn geen werknemers bij de stichting in dienst.

Als opdrachten aan derden worden verstrekt zal dit tegen marktconforme tarieven in de culturele sector geschieden.

RVDB DJR 2020 ANBI