Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat per 14 november 2020 uit de volgende personen:

voorzitter: De heer mr. E.J. Hengeveld
secretaris: Mevrouw. G.C.C. Marks
penningmeester: De heer drs. R.C. Reisma

Het bestuur van de stichting komt tenminste vier maal per jaar bijeen.
Van de bijeenkomsten worden notulen gemaakt.

Het bestuur is onbezoldigd.