Doelstellingen

De hoofddoelstelling van stichting Reisma Van den Burg cultuurfonds is het verzorgen van publicaties, exposities, waar mogelijk collectievorming en het periodiek verstrekken van stipendia, het initiëren en ondersteunen van projecten van – in het bijzonder – in Friesland wonende- en werkende kunstenaars en ontwerpers, alsmede het periodiek verlenen van een aanmoedigingsprijs of stipendium aan die kunstenaars of ontwerpers.