Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat per 1 maart 2014 uit de volgende personen:

voorzitter:_________De heer drs. R.C. Reisma
secretaris:_________De heer mr. E.J. Hengeveld
penningmeester:___De heer drs. R.C. Reisma
lid:_______________De heer mr. E. Ebbinge
lid:_______________De heer drs. H. Mous
lid:_______________De heer mr. H. Wierda

Het bestuur van de stichting komt tenminste een maal per jaar bijeen. Van de bijeenkomsten worden notulen gemaakt.

Het bestuur is onbezoldigd.