Projecten

Een belangrijk middel om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken zal zijn het mogelijk maken van artistieke projecten voor en door beeldende kunstenaars (en ontwerpers). gelet op de bijzondere band die Wyts en Gijs Van den Burg – Reisma met de provincie Friesland hadden – hetgeen zich ook heeft vertaald in de doelstellingen van de stichting – zal de stichting in de komende beleidsperiode vooral een nadruk leggen op het realiseren van beeldende kunstprojecten die ofwel in die provincie plaatsvinden, ofwel daar op andere wijze een connectie mee hebben. De stichting zal de nodige stappen ondernemen en investeringen doen om de mogelijkheid tot het vragen van een bijdrage aan het fonds onder de aandacht te brengen van kunstenaars en ontwerpers die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen.

De stichting heeft het voornemen om te onderzoeken of het opstellen van een reglement waarin enige criteria zijn neergelegd voor het beoordelen van aanvragen voor projecten. De stichting wil zich hier echter niet te zeer op vastleggen. Immers: inherent aan beeldende kunst is verrassing. De stichting wil de mogelijkheid openhouden om te worden verrast, zodat ook projecten die wellicht niet voldoen aan de vooraf vastgestelde criteria een kans maken. Vanzelfsprekend zal de stichting haar keuzes op dit vlak kunnen en willen verantwoorden.