Activiteiten

Stichting Reisma Van den Burg Cultuurfonds beoogt haar doelstellingen te bereiken door:

•    het (financieel) ondersteunen van artistieke projecten voor en door beeldende kunstenaars en ontwerpers;
•    het mogelijk maken van boekuitgaven en andere uitgaven op het gebied van beeldende kunst en ontwerpen;
•    het mogelijk maken van tentoonstellingen en andere evenementen die beeldende kunst en ontwerpen als thema hebben;
•    het aankopen van bijzondere kunstwerken of ontwerpen die passen binnen de doelstelling van de Stichting, dan wel die op een andere wijze de doelstellingen van de Stichting ondersteunen;
•    het periodiek verlenen van een stipendium aan beeldende kunstenaars en ontwerpen, alsmede het toekennen van een aanmoedigingsprijs.

Gelet op de hoofddoelstelling van de stichting zal de focus voornamelijk liggen op in Friesland wonende en werkende beeldende kunstenaars en ontwerpers. Reden hiervoor is de bijzondere band die Wyts en Gijs Van den Burg – Reisma altijd met Friesland hebben gehad.